Pàgina principal

De Amics des Museu
Jump to navigation Jump to search

Benvinguts a Amics des Museu de Tàrbena

Sobre Amics des Museu de Tàrbena

-
1200px-Amics des museo en sa caseta.jpg

Amics des Museu de Tàrbena té com a finalitat principal col·laborar amb el Museu de Tàrbena en la millora de la difusió i participació de les seves activitats, per tal de facilitar la integració dels ciutadans i de les entitats en les diferents tasques que du a terme el Museu . També, promoure, organitzar i divulgar el coneixement del patrimonidoneso cultural i contribuir a la conscienciació ciutadana de la necessitat de conservar-lo.

Sobre el Museu Etnològic de Tàrbena

La col·lecció del Museu Etnològic, que es pot visitar a la Casa de Cultura, compta amb una àmplia representació de les diverses activitats tradicionals que han existit al poble de Tàrbena. L'objectiu és la difusió i exposició del patrimoni cultural a través de la mostra dels diferents aparells i eines agrícoles, estris domèstics, manufracturas, ...

L'exposició de les diferents peces que estan agrupades per seccions (Agrícola, Manufactures, Oficis, ...), estan descrites per mitjà de fotografies i panells il·lustratius on s'explica tant el seu ús com alguns processos del cicle agrícola.

Seccions del Museu

Taula de polp.jpg

Llaurar

ANGANILLESAIGUADERES2.jpg

Càrrega

CASAPANSA.jpg

Escalda de la pansa

FALCONS.jpg

Eines agrícoles

Maquina de capolar.jpg

Porquejada

ESPART.JPG

Manufactures

Mol·le fer matacans.JPG

Oficis

ERER.jpg

Segar i batre

Ribrell 2.JPG

Us domèstic